bodu.com

词作家博客

正文 更多文章

熟女感念

熟女即:知识思想健康 生理身心健康 有爱心 万一人类剩下她一个时,可以继续繁教而可带来更高的健康文明的女子!

                                                       ——赵春喜

                                                                07.7.5

分享到:

上一篇:

下一篇:

评论 (0条) 发表评论

抢沙发,第一个发表评论
验证码